Skip to main content
(press enter)

Gofal Sylfaenol Brys (TAIO)

Swyddi gwag

Mae swyddi gwag ym maes Gofal Sylfaenol Brys ar gael ar draws y saith bwrdd iechyd, yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST), ac 111.

Os nad ydych chi’n gweld swydd wag, ond mae gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes Gofal Sylfaenol Brys, cysylltwch ag arweinydd y rhanbarth yr hoffech weithio ynddo. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer meddygon teulu sesiynol.

Rôl Portffolio'r Meddyg Teulu

Mae gennym gyfle newydd a chyffrous ar gyfer meddygon teulu cyflogedig yn BIPAB. Bydd y meddyg teulu yn gallu gweithio ar draws oriau, sesiynau y tu allan i oriau ac arbenigedd yn ED neu MAU (gofal dydd) fel meddyg teulu. Bydd mentora'n cael ei ddarparu a bydd y meddyg teulu yn gallu dysgu sgiliau newydd yn y rolau arbenigol hyn. Bydd hefyd sesiwn arloesi a gwella nad yw'n glinigol bob wythnos lle bydd y meddyg teulu yn gallu arwain ar faes gofal sylfaenol neu waith prosiect.

Contact Aneurin Bevan University Health Board for more information.

Sifftiau Meddygon Teulu sesiynol mewn gofal sylfaenol brys/111

Mae gennym swyddi gwag ar gyfer Meddygon Teulu sesiynol mewn gofal sylfaenol brys i weithio ar sail hyblyg heb gontract. Gall y sifftiau hyn fod yn rhai ad hoc neu ar batrwm sifft ffafriol rheolaidd.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i gyflwyno datganiad o ddiddordeb yn y cyfleoedd sydd ar gael, cysylltwch â chynrychiolydd rhanbarthol lleol y gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar gyfer yr ardal yr hoffech weithio ynddi.

Neu anfonwch neges drwy'r dudalen cyswllt.

 

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, mewn partneriaeth â GPWales a Llywodraeth Cymru, wedi datblygu gwefan reddfol a llyfn er mwyn i Bractisiau Meddyg Teulu yng Nghymru hysbysebu a rheoli swyddi gwag yn rhad ac am ddim.

Ewch i GPWales i gofrestru eich practis ac i hysbysebu eich swyddi gwag heddiw.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences